• 1920px_DJI_0048
  • 1920px_DJI_0056
  • 1920px_DJI_0038
  • 1920px_DJI_0089
  • 1920px_DJI_0074
  • 1920px_DJI_0095

DALSBRUK

Till uppbyggnaden av Dalsbruk har framför allt industrialiseringen och den långt fortgångna över 300-åriga bruksverksamheten påverkat.

Dalsbruk tillhör de tidiga järnbruken från stormaktstiden på 1600-talet.

Dalsbruk hade en exceptionellt lång historisk kontinuitet, då bruket grundades redan 1686, och ända till 2012 fungerade där fortfarande ett järnbruk.

I Dalsbruk anordnas årligen flere evenemang, såsom till exempel Baltic Jazz -festivalen i juli och mångkonstfestivalen Norpas i augusti. I juni löps Lövö broloppet – halvmaraton från Dalsbruk över Lövö bro till Kasnäs.

Museiverket har fastställt det historiska industriområdet i Dalsbruk till ett nationellt betydande bebyggt kulturområde.

Brukets masugn och kolugnar är delvis renoverade i början av 2000-talet.

Ett särdrag i tätorten är att ett flertal av byggnaderna antingen står på slaggstensgrund eller att de är helt uppförda i slaggsten. Slagg, som stöptes i former till tegel, uppstod som biprodukt i masugnen vid smältning av järnmalm.

Strandmagasinen, i empirestil,  har färdigställts på 1840-talet.

DJI_0036
DJI_0038
DJI_0064
DJI_0070
DJI_0089
DJI_0093