• 1920px_DJI_0048
  • 1920px_DJI_0056
  • 1920px_DJI_0038
  • 1920px_DJI_0089
  • 1920px_DJI_0074
  • 1920px_DJI_0095

 TAALINTEHDAS

Taalintehtaan kylän rakentumiseen on ennen kaikkea vaikuttanut teollistuminen ja kylän pitkään jatkunut yli 300-vuotinen ruukkitoiminta. Taalintehdas kuuluu 1600-luvun suurvalta-ajan varhaisiin rautaruukkeihin. Taalintehtaalla oli poikkeuksellisen pitkä historiallinen jatkuvuus, sillä ruukki perustettiin jo 1686, ja aina vuoteen 2012 asti siinä toimi edelleen rautatehdas.

Taalintehtaalla järjestetään vuosittain useita tapahtumia, kuten esimerkiksi heinäkuussa Baltic Jazz-festivaali sekä elokuussa monitaidefestivaali Norpas. Kesäkuussa juostaan Lövö siltajuoksu-puolimaraton Taalintehtaalta Lövön sillan kautta Kasnäsiin.

Museovirasto on määritellyt Taalintehtaan historiallisen teollisuusalueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Ruukin vanhat masuuni ja hiiliuunit ovat osin restauroidut 2000-luvun alussa.
Taajaman erikoispiirteenä on, että useat sen rakennuksista on perustaltaan tai kokonaisuudessaan rakennettu kuonatiilestä, slagi, joka syntyi masuunissa sivutuotteena rautamalmin sulatuksen yhteydessä, ja valettiin muotteihin tiiliksi.

Taalintehtaan empiretyyliset rantamakasiinit ovat valmistuneet 1840-luvulla.

DJI_0036
DJI_0038
DJI_0064
DJI_0070
DJI_0089
DJI_0093